Thursday, December 27, 2007

இது இந்த நூற்றாண்டுக்கு

நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமா? அது மிகவும் எளிது.... அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது இவைதான் ........ விட்டுகொடுங்கள், மற்றவரை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்...... இயன்றவரை அமைதியாக இருங்கள் ........ விட்டுகொடுங்கள் என்றால் புத்தர்/சித்தார்த்தன் போல் எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுங்கள் என்று கூறவில்லை...... நாம் விட்டு கொடுப்பதால் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய இழப்பு இல்லை என்றால், நாம் விட்டு கொடுத்தால் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு நன்மை என்றால், விட்டு கொடுப்பதால் ஒரு பெரிய பிரச்சினை தடுக்கப்படும் என்றால் தயவு செய்து விட்டு கொடுங்கள். உதாரணத்திற்கு சிக்னலில் யாரிடமாவது நாம் வெட்டியாக சண்டையிட்டு எல்லோருக்கும் இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது, உண்மையில்லை என்று மனதிற்கு தெரிந்தும் நம்முடைய வறட்டு கௌரவத்துக்காக வாதாடுவது போன்ற செயல்களை தடுக்கலாம். அடுத்து மற்றவரை புரிந்து கொள்ளுதல், அதாவது ஒருவர் நம்மிடம் ஒரு விஷயத்தை எந்த நோக்கில் கூறுகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டால் முக்கால்வாசி பிரச்சினைகள் தீர்ந்துவிடும். உதாரணத்திற்கு ஒரு உண்மையான விஷயத்தை நம்மிடம் ஒருவர் கூறும்போது அதை நாம் இரண்டு விதங்களில் பார்க்கலாம். ஒன்று நமக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை நம்மை வெறுப்பேற்ற இவர் கூறுகிறார் என்று பார்க்கலாம், அதையே இன்னொரு நோக்கில் நமக்கு பிடிக்காத விஷயத்தில் இப்படி ஒரு உண்மை/ஆச்சரியம் உள்ளதா என்று ஆர்வமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். சுருக்கமாக சொன்னால் உண்மையிலேயே நம்மை வெறுப்பேற்ற ஒருவர் கூறுவதையும் இல்லை அவர் நம்மிடம் ஒரு விஷயத்தை விரும்பி கூறுவதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது அமைதியாக இருங்கள், ஊமையாய் இருங்கள் என்று அர்த்தம் இல்லை. நம்முடைய அமைதி பிறருக்கு நிம்மதி தருமானால் அல்லது சில தேவையற்ற மனவருத்தங்களை தவிர்க்குமானால், நமக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தாமல் இருக்குமானால் அமைதியாயிருங்கள். உதாரணத்திற்கு யாரேனும் நாம் கூறுவதை புரிந்து கொள்ளாமல் கோபபடுவார்களேயானால் அவர்களின் நிம்மதிக்கும் நமது மன உளைச்சலை தடுக்கவும் அமைதியாயிருங்கள்.

Friday, September 14, 2007

AUTOBIOGRAPHY -- Only for famous persons?

Everyone of us surely would know about anyone famous person's history or atleast some important incidents happened in their life. We are all belive that their life is great,successful,achivement etc. Most of us dont know that there are lot of great ideas, thoughts, incidents from everyone's life are never come into world's eyes until their end of life. These incidents,ideas,thoughts etc.... may not known by any of others also. Another important fact is some lovely moments of everyone's life mostly may not known for anyother. Now the suggestion is everyone should write their "Autobiography" and should be saved in a centralised database [With images/videos also fine]. We know it is not very easy to write all the things in a night. So every one can take their own short time as much as possible. Also its not mandatory that everyone should put their life history. But it is really useful to those who want to share their life's sweet/bad momentsand ideas/thoughts[somethings which can be possible to do but not easy for them or until the end the may not have a chance for try or badluck etc.]. You can update it whenever you'd time [daily,weekly,monthly and yearly]. Everyone's Autobiography should have a title with their "Main name" and Subtitle with some key words which indicates their language/culture/dreams/department etc.
Bcoz it would make it easy to search a particular thing(s) from a megasize database like this.

Monday, March 19, 2007

It doesn't matter who you're, but you should be an citizen!!!!!!!

If you're an software engineer then you can't retrieve datums without store them in database
If you're an Account Manager you can't manage it without proper calculations.
If you're an student you can't read without books.
If you're an family man you can't run it without proper savings.

Then how rain comes without enough Trees in a country. It doesn't matter who you're, but as an citizen you should contribute to grow trees in your country.

As per our honourable president APJ ABDUL KALAAM's statement, If every Indian will plant 2 trees per head then witihin some years there would be 200 crore Trees in India.

Government has an easy way to do this. Government can announce that Everyone should plant a tree and it should have an unique identity number which is noted by that area's VAO. Every citizen is the responsible for the amount to buy that plant. Because if government issues the amount to them then there is a chance for doing frauds on number of plants and they may give preference less quality plants. So It's better to buy themselves and that amount will be returned by the government as things from Rations. For example those who had Ration cards for Kerosine then they can collect that amount as extra 1ltr or 2 ltrs of kerosine depends upon the rates[Which is decided by government] for that month only. Like the same you can collect extra rice/sugar etc..... Finally if they decide to cut that tree for their own purpose or anything, before that they should plant a new one.

Monday, March 12, 2007

I love to write poems in Tamil. I'd a collection of poems under the name of "Yezhuthaani Sirpangal". Some of them as follows:

குடைக்குள் மழை:
==================
குடைக்குள் நடக்கிறேன்
உன் நினைவுகளில் நனைந்தவாறே.......

கோபம் வரும்:
============

உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது
அனிச்சையாய் மூடும் கண் இமைகளின் மீது.......

ஞாபகம் வருதே:
=================

பேருந்தில் என்னருகில் இருக்கும்
வேற்று இருக்கையை பார்க்கும் போதெல்லாம்.......


முரண்பாடு:
===========

எரியும் நெருப்பும் அணைத்தால் அணைந்து விடும்
ஆனால் பெண்ணே நீ மட்டும்தானடி
அணைத்தவுடன் பற்றிகொல்கிறாய்!!!!!!!

நீ:
====

நீ ஒரு அகல் விளக்கு
நான் தீண்டும்போது மட்டும் பிரகாசமாய்.....

நீ:
====

என் நெஞ்சில் பாய்ந்த
சுகமான தோட்டா நீ.....
உள்ளே இருந்தால் உயிர் போகுமென்று தெரிந்தும்
எடுக்க மனமில்லாமல் நான்.....

Thursday, March 1, 2007

Please answer if you know!!!!!!!

There is no license needed for the people to swim on river, sea, well, etc... If Government provide license for swimming then our people will get it by giving some money to the appropriate officers(as usual). But there is no use of it, because just having the license doesn't help them to swim. Only if you know to swim then only you can swim.

Now my question is why do we need license from Government to drive vechicles?. Because I'll drive a bike only after I know to drive that bike [including gear system, etc....]. Suppose I had license for drive heavy vechicles like "Lorry", "Bus" but I don't know how to drive them. Then what is the use of having that????????????????

Main use of issuing the license from goverment is that everyone should learn properly to drive, traffic signals and symbols.But 70% of the people have license by paying money to officers and get it illeagally.

So It's better to add these traffic rules and regulations into school subjects and questions from this subject should included into the exams. Thats more than enough I think....................

Monday, February 19, 2007

Government's TAMIL development

There is a announcement came from Tamilnadu Chief Minister before some months that Tamil films must have Tamil titles.But surely this will not make any develop for Tamil language. At the same time this will be the main reason for loss of more good titles. It's much better that write songs in Tamil films without other language words instead of put Tamil titles. Because songs are sing by every one and when these lyrics are in Tamil then everyone will automatically sing the songs. When the tune is good then surely everyone like that song and repeatedly hear and sing.